Kongeloven

Kongeloven af pergament, silke, guld og sølv. På sidste side ses Frederik 3.s underskift.

Kongeloven var enevældens forfatning og enestående i Europa ved at fastsætte kongens magt i mindste detalje. Loven pålægger kongen tre pligter: dyrke gud efter den augsburgske trosbekendelse, holde rigerne udelt og han må ikke forringe sin magt. Til gengæld tillægges kongen uindskrænkede rettigheder. F.eks. har han den ubundne lovgivende og udøvende magt, han kan erklære krig og slutte fred, er kirkens bestyrer og kun ansvarlig over for Gud.

Enevælden var født af nederlaget i svenskerkrigen, og loven er dateret 14. november, på årsdagen for krigens eneste sejr, slaget ved Nyborg. Loven blev oplæst under kongens salving, men ikke offentliggjort før 1709. Dette eksemplar er majestætens private og blev opbevaret blandt regalierne.