Organisation

Formål:
Med udgangspunkt i malerier, møbler og andre genstande, som har tilknytning til den danske kongefamilie, er samlingens formål at fremstille en del af Danmarkshistorien fra Christian 4.s regeringstid til nutid.

Strategi:
Kongernes Samling – en relevant og engagerende kulturinstitution.
Læs vores strategi for 2023-2030 her

Direktør: Kabinetsekretær, Kammerherre Henning Fode
Museumsdirektør: Thomas C. Thulstrup
Bestyrelse: H.K.H. Kronprinsesse Mary og den til enhver tid siddende Kulturminister, for tiden Jakob Engel-Schmidt (S).

H.K.H. Prinsesse Benedikte er Æresprotektor for Kongernes Samling Koldinghus.

De Danske Kongers Kronologiske Samling er oprettet ved kgl. resolution af 14. juni 1854, givet af Frederik VII, og har følgende ordlyd:
Vi ville allernaadigst, at følgende paa Vort Slot Rosenborg værende Samlinger og Gjenstande, nemlig Kronings-insignierne med Kronjuvelerne og Diamanterne samt de øvrigeGjenstande, der opbevares i de saakaldte Regalieskabe, den
egentlige chronologiske Samling, adskillige til Afbenyttelse ved høitidelige Lejligheder bestemte Apparater, saavelsom andre forskjellige Sager, saasom Flora-danica-Stellet, Glassamlingen mm. desl., samt det egentlige Slotsbygningsinventarium herefter skulle udgjøre een Samling under navn af den chronologiske, at denne Samling betragtes som det Kongelige Huses uafhændelige Eiendom, arvelig fra Konge til Konge, og at den henlægges under Overbestyrelse af den af Vore Ministre, der har Foredraget i de Sager angaaende Vort Kongelige Huus, altsaa for Tiden Udenrigsministeren, samt Overhofmarskallen tilligemed den, som Vi ellers maatte finde for godt dertil at forordne.

Kontakt
Museumsdirektør
Thomas Thulstrup
33186040
tct@kosa.dk
Museumschef
Laura Liv Weikop
33186090
llw@kosa.dk
Samlingschef
Andreas Grinde
30306119
ag@kosa.dk
Kommunikations- og marketingchef
Nanna Ebert
51336644
ne@kosa.dk
Økonomi- og administrationschef
Bjarne Nissen
33186065
bn@kosa.dk
Leder af Læringsenheden
Sissel Dreiøe Langkilde
33186045
sl@kosa.dk
Dronningens Håndbibliotekar
Mikael Bøgh Rasmussen
33186067
mbr@kosa.dk
Daglig leder og Kommerciel chef
Edel Clausen
60200506
ec@kosa.dk
Store & visitor manager
Carina Meelby
33186042
cme@kosa.dk
Driftsleder
Karsten Eghøj Hansen
30548220
kaeg@kosa.dk

Virksomheds- og institutionsnumre:

CVR-nr. 17754114

EAN-nr. 5790002477577

Indsamlingsregnskab