Persondatapolitik

Senest opdateret 24. februar 2020

1. Generelt

1.2 Denne hjemmeside er ejet af De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg, CVR-nummer 17 75 41 14, Øster Voldgade 4A, 1350 København K.

1.2 De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg (”vi”, ”vores”, ”os”, ”Kongernes Samling”) er optaget af at beskytte dine personoplysninger.

1.3 Denne politik (”Persondatapolitikken”) forklarer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du besøger vores hjemmeside (”Hjemmesiden”), pr. e-mail og i forbindelse med vores arrangementer. Du kan også læse om, hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.

1.4 Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

2. Hvem er vi

2.1 De Danske Kongers Kronologiske Samling er et museum, og vi holder til på Rosenborg og Amalienborg.

3. Hjemmesiden

3.1 Vi indsamler forskellige oplysninger om dig, når du besøger og anvender Hjemmesiden.

3.2 E-handel:

 • Du har mulighed for at købe billetter og produkter via Hjemmesiden.
 • For at gennemføre et køb behandler vi dit navn, evt. firmanavn, land, adresse, e-mail og telefonnummer. Det er de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre købet, herunder sende dig en bekræftelse på bestillingen og evt. opfølgning på din bookingstatus ved billetkøb.
 • For at købe billetter elektronisk skal du acceptere vores Handelsbetingelser og Privatlivspolitik, hvorefter vores behandling af dine personoplysninger sker som en del af en aftale mellem dig og os.

3.3 Markedsføring

 • Hvis du har afkrydset at du ønsker at modtage nyheder og tilbud fra Kongernes Samling anvender vi dine kontaktoplysninger til at sende dig markedsføring pr. mail.

3.4 Forespørgsler

 • Når du sender os en forespørgsel gennem vores officielle e-mail, kosa@kosa.dk, anvender vi de informationer, du har oplyst i din e-mail til at svare dig.

3.5 Feedback

 • For at sikre os at de services, vi tilbyder, imødekommer dine krav, kan vi bede om din feedback i form af spørgeundersøgelser, kundetilfredshedsanalyser eller markedsundersøgelser. Enhver feedback du giver os, vil udelukkende blive brugt med henblik på at forbedre vores services og vil ikke blive offentliggjort.

3.6 På hjemmesiden anvender vi en række cookies for at forbedre vores services. Du kan læse mere om dette i vores Cookie-politik her.

4. Gruppearrangementer

4.1 Ønsker du at booke billetter til en større gruppe, kan du kontakte vores bookingkontor på telefon eller e-mail.

4.2 Ved bookinger og billetkøb til grupper, indsamler vi kontaktoplysninger for den person, der booker. De personoplysninger, som anvendes ved gruppebookinger er de samme som ved e-handel, jf. punkt 3.2.

4.3 Det er muligt at få oprettet et login til vores bookingsystem med henblik på at lette processen ved gentagne bookinger til grupper, fx turister eller skoler. Der gælder separate vilkår for oprettelsen af et login. Henvendelser om dette kan rettes til kontorets e-mail: booking@kosa.dk

5. Fotografering

5.1 I forbindelse med arrangementer hos Kongernes Samling, vil vi sommetider fotografere via en ekstern eller intern fotograf, så vi kan promovere Kongernes Samling via sociale medier. Vi gør alle deltagere i arrangementet opmærksom herpå ved skiltning el. lign. Fotografen er underlagt vores instruks og instrueret i at bede om samtykke fra de fotograferede personer i det omfang det er nødvendigt ud fra en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen.

6. Betalingsoplysninger

6.1 Når du benytter dig af muligheden for at handle hos os, beder vi dig om at oplyse dine betalingskortoplysninger (kortnummer, udløbsdato, kontrolcifre). Vi anvender en sikker tredjepart til at forestå transaktioner.

6.2 Du kan læse mere om sikkerheden og vores handelsbetingelser her.

6.3 Dine betalingsoplysninger opbevares så længe tredjeparten er tilladt eller forpligtet til det via lovgivningen. Du kan læse mere om dette direkte hos tredjeparten her.

7. Sikkerhed

7.1 Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere i EU.

7.2 Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

7.3 På trods af vores bestræbelser på at etablere et sikkert miljø for Hjemmesiden bør du vide, at ingen information fuldstændig sikker på Internettet. Du bør derfor altid inddrage fornødne sikkerhedsforanstaltninger på dit eget udstyr.

8. Opbevaringstid

8.1 Vi opbevarer dine data indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. I visse situationer, kan det være vanskeligt på forhånd at give en nøjagtig tidsramme, men nedenstående afsnit viser vores generelle rammer for behandlingstiden af dine oplysninger.

8.2 E-handelsoplysninger:

 • Opbevares indtil 2 år efter købets gennemførelse i medfør af reglerne om reklamation. Visse oplysninger fra handlen indgår ligeledes i vores regnskabsmateriale, der opbevares i 5 år i medfør af bogføringsloven.

8.3 Markedsføringssamtykke:

 • Slettes hurtigst muligt efter din afmelding.

8.4 Henvendelser fra dig:

 • Opbevares indtil 6 måneder efter endt behandling.

8.5 Feedback:

 • Opbevares op til 5 år efter modtagelse. Vi gemmer så vidt muligt din feedback i anonym form og har en lang opbevaringstid for at kunne måle vores egen indsats over tid.

8.6 Fotografier på sociale medier:

 • Vi sletter fotografier fra vores profil(er) på sociale medier efter ca. 2 år. Du har naturligvis altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

8.7 Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores legitime interesser, herunder fx juridiske tvister, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.

9. Deling af dine oplysninger

9.1 Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at yde dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:

 • Samarbejdspartnere
 • Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser

9.2 Når vi deler oplysninger med samarbejdspartnere skal du være opmærksom på, at disse måske allerede har informationer om dig, indsamlet på anden vis, fx hvis du har haft kontakt med dem i anden sammenhæng.

9.3 Vi deler også dine oplysninger med ovenstående eller andre tredjeparter, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for, at vi, eller koncernen, kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

10. Dine rettigheder

10.1 Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt til kosa@kosa.dk.

10.2 Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet.