Kælder

Rum D: Rosenborgvinen

Rosenborgvinen bydes ved dronningens nytårstaffel og ved særlige lejligheder i kongehuset, og med det nuværende forbrug vil vinen række til mindst 300 år.

Grundstammen er rhinskvin, ifølge traditionen fra Bacharach ved Rhinen i Tyskland. Vinen opbevaredes tidligere på træfade, hvoraf de tre ældste fra 1598, 1599 og 1615 har tilhørt Christian 4.s moder, enkedronning Sophie på Nykøbing Slot.

I 1659 blev disse fade taget som krigsbytte af svenskerne, men undervejs til Stockholm blev vinen generobret af et dansk kaperskib.
Derefter førtes fadene til Københavns Slot, hvis vinkælder overgik til Rosenborg 1731. I flere århundrede spædede man rhinskvinen i disse og de øvrige fade med andre sukkerfrie vine, således at de nye vine fik den gamles karakter. I 1982 var de gamle træfade imidlertid så medtagne, at vinen blev tappet på ståltanke og flasker.

Næste værelse ->