Job hos Kongernes Samling

Se alle ledige job hos Kongernes Samling på Rosenborg, Amalienborgmuseet og Koldinghus på denne side.

Kommunikationspraktikant på Rosenborg, Amalienborgmuseet og Koldinghus

Kongernes Samling søger løbende en praktikant i kommunikationsafdelingen på Rosenborg, Amalienborgmuseet og Koldinghus.

Du bliver en del af vores tværgående kommunikationsafdeling, der bl.a. har ansvaret for markedsføring af Koldinghus, Rosenborg og Amalienborgmuseets udstillinger og aktiviteter, pressearbejde, hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve, filmproduktion og produktion af alt grafisk materiale. Dine opgaver bliver bl.a. at arbejde med Kongernes Samlings digitale tilstedeværelse og producere indhold til Facebook, Instagram, LinkedIn og vores tre digitale nyhedsbreve. Et af fokusområderne bliver at arbejde med vores SoMe-strategi og sikre, at alle afdelinger på vores tre lokationer leverer gode og relevante historier.

Læs hele opslaget her: 

Kommunikationspraktikant hos Kongernes Samling

Uopfordrede ansøgninger

Kongernes Samling søger løbende nye medarbejdere og vi imødeser derfor altid uopfordrede ansøgninger. Hvis du ønsker at søge en stilling hos os, beder vi dig sende os en e-mail til kosa@kosa.dk med dit CV og ansøgning samt eventuelle referencer, som vi kan kontakte.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondataregulering. Det indebærer følgende:

  • Dine personoplysninger vil blive behandlet fortroligt,
  • Vi bruger udelukkende dine personoplysninger i rekrutteringsøjemed og
  • Vi videregiver ikke dine personoplysninger

Hvis du fremsender en ansøgning til os, gemmer vi den i op til seks måneder efter modtagelsen. Opbevaringen sker med henblik på, at du kan komme i betragtning til eventuelle fremtidige stillinger, som er relevante for din profil. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning i mere end seks måneder, vil vi fremsende en e-mail til dig, hvor du bedes om at besvare bekræftende på mailen, hvis du kan acceptere en forlængelse af opbevaringen.

Du er til enhver tid berettiget til at spørge os om, hvilke oplysninger vi behandler om dig eller få udleveret en kopi heraf. Du kan ligeledes bede os om at berigtige forkert data og slette eller gøre indsigelse mod eller begrænse vores fortsatte behandling.

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder eller ønsker at kontakte os for spørgsmål til, hvordan vi behandler din ansøgning, kan du kontakte os på kosa@kosa.dk

Ønsker du at klage over vores behandling af dine oplysninger, skal du rette henvendelse til Datatilsynet.