Stue

Rum 7B: Trappetårnet

Trappetårnet opførtes i 1633 i anledning af “den udvalgte” prins Christians forestående bryllup. I første omgang etableredes dog kun en vindeltrappe mellem første og anden etage, mens man fik adgang til førstesalen via en udvendig trappe på hver side af det nye tårn. Det nederste af trappetårnet blev indrettet som sølvkammer. Dette gav mening, fordi stueetagen anvendtes til beboelse, mens de øvre etager var indrettet til repræsentative formål.

Vindeltrappen blev forlænget i 1758, så den nu strakte sig ned til stueetagen, og ved samme lejlighed blev den ydre trappe revet ned.

I trappetårnet ses to serier af rytterbilleder fra 1691-1693 samt et udvalg af Maria Sibylla Merians berømte blomstermalerier.

Rum 8 ->

Genstande i trapperummet
770 – 772
770. Gruppe af karruselbilleder fra Christian 5.s tid. Det første billede viser kongen selv på en mørkegrå stejlende hest mærket C5. Karruselridning erstattede ridderturneringerne fra Middelalderen og gik ud på, at de deltagende ryttere skulle ramme forskellige mål med deres våben fra hesteryg.
771. En række rytterbilleder af ryttere fra den højere rideskole, 1691-93. Bag hestene ses de kongelige danske slotte. Det første billede viser Christian 5. på en brun hest og med hævet pisk foran København.
772. En række blomstermalerier på pergament, udført i slutningen af det 17. århundrede af Maria Sibylla Merian, den tysk-fødte naturalistiske billedkunstner, kendt for sine naturtro tegninger af flora og fauna. Blomstermalerierne stammer sandsynligvis fra Merians første bog om haveblomster.