1650-1675

Carl Gustav-krigene 1657-1658 og 1658-1660 var periodens store udenrigspolitiske begivenheder; tabet af Skåne, Halland og Blekinge ved Roskildefreden i 1658 blev et magtpolitisk lavpunkt i Danmarkshistorien. Svenskernes belejring af København fra august 1658 til maj 1660 blev til gengæld grundlag for det danske kongepars store popularitet. Det banede vej for enevældens indførelse 1660, da Frederik 3. blev hyldet som arvekonge og frigjorde sig fra adelens indflydelse. Dermed sluttede den lange magtkamp mellem konge og adel.

Frederik 3. blev i 1670 efterfulgt af Christian 5. Fremgangen for kongemagten fortsatte, og Christian kunne vende blikket mod Sverige og forberede den revanchekrig, Skånske Krig, som blev indledt i 1675.

Rosenborg blev flittigt brugt som residens for Frederik 3. og Sophie Amalie, der stod for flere ombygninger. Ca. 1665 byttede kongeparret gemakker i stueetagen, og samtidig blev to af værelserne indrettet i moderigtig kinesisk stil. Slottet var i 1671 ramme om Christian 5.s udnævnelse af de første riddere af Dannebrog.