Wolfgang Heimbach

Maleren Wolfgang Heimbach stammede fra Oldenburg, og han blev uddannet i Tyskland og Nederlandene. Han var døvstum, men kompenserede for sit handicap ved at kunne læse og skrive flere sprog.

Heimbachs kunst kan virke naivistisk og adskiller sig fra andre af tidens kunstnere ved en detaljeret og virkelighedstro gengivelse. Også hans portrætter gik tæt på virkeligheden, og de mange portrætter af samfundets øverste viser, at man satte pris på hans ærlige fremstillingsform. Heimbach malede Frederik 3. og hans dronning Sophie Amalie flere gange.

Heimbachs hovedværk er maleriet af Frederik 3.s arvehyldning i 1660. Maleriet er nærmest en fotografisk reportage, men indeholder symboler, der skal understrege kongens nyvundne magt. Læg f.eks. mærke til solen, der gennembryder skyerne og skinner på kongen. Maleren har anbragt sig selv helt i forgrunden ved siden af indskriftfeltet; han svinger triumferende sin hat. I 1667 forlod Heimbach Danmark, og han endte formentlig sine dage i Oldenburg.