Maleri af Sophie Amalie, ca. 1650

Dronning Sophie Amalie som bondepige, malet af Wolfgang Heimbach. Dronningen holdt af hofballetter og dansede i en opførelse 1655 ikke færre end fem partier, bl.a. et med en æggekurv, iført en bondepigedragt fra Vierland øst for Hamburg.