Kælder

Rum A: Kælderindgangen

Ad en dør i trappetårnet, midt på den nordøstlige facade, kommer man ned i den nordlige del af Rosenborgs kælder, som blev tilføjet ved udvidelsen 1613-17. Oprindeligt udgjorde den en hvælvet hal med fire midterpiller af sandsten, men den blev opdelt i de nuværende tre rum, da Christian 5. lod Gehejmearkivet, forløberen for Rigsarkivet, samle på Rosenborg i 1681. Her opbevaredes rigets traktater med fremmede magter og andre hemmelige dokumenter. I 1720 flyttede arkivet til større lokaler, og efter nedrivningen af Københavns Slot 1731 rykkede den kongelige vinkælder ind.

I det første kælderrum ses den fire-årige Rosenborg_basement01_03_WEBChristian 5. som nyvalgt tronfølger, portrætteret 1650 af Karel van Mander. Prinsen er klædt som en voksen feltherre og er omgivet af militære attributter, bl.a. af salutkanoner hvoraf nogle endog er identiske med de udstillede.

Bag jerndøren allerbagest i samme rum, med årstallet 1681 påført, opbevarede Christian 5. rigets beholdning af rede mønt.

Næste værelse ->