Arvehyldningen 1660

Efter enevældens indførelse i efteråret 1660 blev Frederik 3. hyldet som Danmarks arvekonge på pladsen foran Københavns Slot den 18. oktober 1660. Enevældens arvefølge erstattede den allerede eksisterende skik, hvor rigsrådet i princippet skulle udvælge den næste tronfølger. Ved denne arvehyldning skulle høj som lav, erklære deres ensidige troskab til kongen. Herunder inkluderet var amagerbonden med den karakteristiske hat, som en slags repræsentant for folket, og ikke mindst ex-rigsråderne der var de store tabere ved denne lejlighed.

Det nærmest fotografiske billede er malet af den døvstumme maler, Wolfgang Heimbach, der selv svinger med hatten nederst til venstre. Det tog ham seks år at fuldende billedet.
Karakteristisk for monarkiets nye og enevældige selvforståelse er solstrålen der bryder igennem skyerne og rammer Herrens udvalgte konge, hvis ikke det var nok at  folket havde valgt ham uden restriktioner.

Billedet giver et ganske fint indtryk af hvorledes Frederik d. 3.s København så ud, ikke mindst efter de forskellige byggeprojekter igangsat af Christian d. 4. såsom Børsen. Københavns Slot, hvorfra den røde løber går, var af central betydning for opførelsen af Rosenborg, og her nogle af de enevældige konger havde deres daglige gang. Det var på dette slot man kunne beskue Blåtårn, men fordi Christian d. 6. valgte at erstatte slottet med Christiansborg Slot i 1700-tallet, findes hverken Blåtårn eller Københavns slot længere.

Relationer