Stormen på København

Maleri forestillende Stormen på København d. 11. februar 1659. Efter godt seks måneders belejring beslutter Karl 10. Gustav sig for at storme København denne nat, hvilket mislykkes. Der skal dog gå yderlige halvandet år før belejringen af den danske hovedstad afsluttes i sommeren 1660. Maleriet er signeret: D(aniel) Vertangen for den hollandske maler. På maleriet ses den brand-oplyste by samt et skib, der menes at være fregatten ”Højenhald”.