Christian 5.

Christian 5. var konge af Danmark-Norge fra 1670; søn af Frederik 3. og Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg. Han blev gift med Charlotte Amalie af Hessen-Kassel i 1667; i ægteskabet fødtes bl.a. Frederik 4.

Christian 5. var uddannelsesmæssigt dårligt rustet til kongegerningen. Han blev først inddraget i rigets styrelse kort før sin fars død, og han var derfor i høj grad afhængig af rådgivere som den magtfulde Griffenfeld. Det lykkedes alligevel at sikre den endnu ret unge danske enevælde i hans regeringstid, og der fandt et omfattende lovgivningsarbejde sted, f. eks. Danske Lov fra 1683. Christian 5. indledte Skånske Krig (1675-1679) mod Sverige for at genvinde Skånelandene, men pga. de europæiske stormagters interesser lykkedes det ikke.

Christian 5. var interesseret i jagt og ridning og besad en folkelighed, der gjorde ham særdeles vellidt blandt undersåtterne. Han var ikke nogen stor begavelse som statsmand, men han var flittig og samvittighedsfuld, og under krigen mod Sverige udviste han personligt mod.

Se Kongernes Samlings film om danske kroner og salvinger

Relationer