Vægtlodder

Vægtlodder af bronze, dateret 1684. Den ældre enevælde blev vidne til mange centraliseringsprojekter, således også udviklingen af standardiserede mål og vægt for hele riget. Efter Ole Rømers hjemkomst fra Paris i 1681 betroede Christian 5. ham opgaven at udvikle disse. De originale “rigsprototyper” blev overdraget kongen i 1683/84 og ses i dette rum.