Christian 8.s salving

Processionen ved Christian 8.s salving 28. juni 1840, tegning af I.V. Gertner.
Salvingen, den guddommelige velsignelse af den nye regent havde afløst kroningen med indførelsen af enevælden, fandt traditionen tro fandt sted i Frederiksborg Slotskirke, og var den sidste i Danmarkshistorien og Christian 8. landets sidste enevældige monark. Efter folkestyrets indførelse udråbes kongen eller dronningen af fra Christiansborgs balkon.