1825-1850

Årene frem mod midten af 1800-tallet blev stadig stærkere præget af den nationale konflikt mellem danske og tyske i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Kulminationen kom med Treårskrigen 1848-1850, den første slesvigske krig.

Samtidig var enevælden ved at komme under pres. Hånd i hånd med den nationale vækkelse gik kravet om mere indflydelselse til landets borgere. Christian 8., som blev kronet i 1839, indfriede ikke håbet om indskrænkninger i den enevældige magt. I løbet af 1840’rne blev det dog klart, at et systemskifte var uundgåeligt, og kort efter at Frederik 7. var kommet på tronen i 1848, blev enevælden afskaffet. Året efter, 5. juni 1849, skrev kongen under på Danmarks første demokratiske forfatning.

Guldalderen i dansk kunst varede ved. Både billedkunst, litteratur, musik og teater oplevede en storhedstid, som Danmark ikke før havde set. Og ikke overraskende tog det kunstneriske udtryk ofte en national drejning, helt i tidens ånd.