Frederik 7.s grundlovspen

Den pen, hvormed Frederik 7. undertegnede Danmarks grundlov 5. juni 1849. Frederik 7. blev i samtiden set som den konge, der skænkede riget den demokratiske forfatning. Men i realiteten var det faderen, Christian 8., der før sin død pålagde ham det.

Relationer