Christian 8., 1831

Christian (8.) i hel figur, malet af L. Aumont i 1831. Christian 8. blev konge i 1839. Moderen var Sophie Frederikke, gift med Christian 7.s halvbror Arveprins Frederik. Mange mente dog, at faderen var arveprinsens adjudant Frederik von Blücher. Da Frederik 6. døde uden at efterlade sig en søn, tilfaldt kronen ifølge den danske Kongelovs bestemmelser Christian 8.