Christian 5.s salving

Christian 5.s salving i Slotskirken på Frederiksborg 1671, afbilledet af Michael van Haven. Billedet er et forarbejde til et kobberstik.

Se Kongernes Samlings film om danske kroner og salvinger