Christian 5. med sin halvbroder, ca. 1671

Christian 5. i samtale med sin ældre halvbroder Ulrik Frederik Gyldenløve og med greve Anthon af Aldenburg (1633-1680). Grisaille af Anton Steenwinkel. Gyldenløverne, kongernes naturlige, dvs. “uægte” børn, spillede en betydelig rolle i 1600 tallets politiske spil i Danmark. De var som kongebørn placeret højt i det standsopdelte samfund. Samtidig var de dog udelukket af tronfølgen og havde dermed ingen egne dynastiske ambitioner, hvilket gjorde dem aldeles loyale over for den regerende konge.

Ulrik Frederik Gyldenløve var resultatet af et forhold Frederik (3.) havde med Margrethe Pape, inden han i 1643 blev gift med Sophie Amalie.