Slaget ved Øland

Slaget ved Øland 1. jun. 1676, hvor den svenske flåde mistede sine tre største skibe. I midten synker admiralskibet “Kronan”, mens det beskydes af “Christianus Quintus”. Til højre overgiver “Svärdet” sig og til venstre rammer “Äpplet” et skær.

Gobelinerne på salens vægge viser de danske sejre under Skånske Krig 1675-79, der var Christian 5.’s mislykkede forsøg på at generobre de områder øst for Øresund der var gået tabt ved freden i Roskilde 1658.De er udført efter mål til salen på Rosenborg. Senere flyttedes de til Christiansborg Slot, men fandt i 1999 vejen ”hjem”.

Relationer