Flintelås-musket

Flintelås-musket. Låsen signeret THURAINE A PARIS, Paris o. 1675. Våbenet er blevet anvendt af Christian 5. under Skånske Krig ved belejringen af byen Wismar 1675.

At beskytte riget var kongens fornemste pligt, og flere konger gik selv i spidsen for hæren. Christian 5. udmærkede sig således i felten under Skånske Krig, selvom han 1679 måtte underskrive en ydmygende fredsaftale. Sin personlige indsats lod han udødeliggøre med 12 store vævede tapeter, som endnu hænger i Riddersalen.