Loftsmalerier

Hera og Zeus på Olympen, malet af Abraham Wuchters i 1660’erne. Billedet er det midterste af tre malerier, der forestiller Himlens, Jordens og Havets guder, alle indfældet i et rigt stukloft fra Christian 4.s senere år. De to andre malerier er samtidig med loftet og skyldes Isaac Isaacsz. Den her viste tilføjelse af Abraham Wuchters er imidlertid næppe tilfældig. Hera har portrærlighed med den smukke og magtsyge Sophie Amalie; den første enevældige dronning lod sig afbilde som gudernes moder.