“Apollo flår Marsyas”. Relieffet, der viser gudernes straf, er udført af Joachim Henne ca. 1680 efter et maleri af Jan Liss.