Christian 6., ca. 1740

Christian 6., portrætteret af J.S. du Wahl. Christian 6. fulgte sin fader på tronen i 1730. Han distancerer sig fra faderens bigamistiske levned ved give sig hen til pietismen. Udenrigspolitisk er han den første danske konge af den Oldenborgske slægt, der ikke fører krig. Foruden enevældens nye magtcentrum, det nye Christiansborg Slot, lader han opfører flere andre slotte rundtomkring i riget.