Christian 6.

Christian 6. var konge af Danmark-Norge fra 1730; søn af Frederik 4. og Louise af Mecklenburg-Güstrow. Han blev gift med Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach i 1721; far til bl.a. Frederik 5.

Under Christian 6. var Danmark i en alvorlig økonomisk krise, og bl.a. derfor indførtes stavnsbåndet i 1733. Han var den første danske konge i meget lang tid, i hvis regeringsperiode riget ikke var i krig. Både kongen og dronningen var stærkt påvirkede af pietismen, hvilket bl.a. førte til indførelsen af konfirmationen i 1736 og til tvungen kirkegang.

Kongeparrets religiøsitet lagde en dæmper på hoflivet, og de levede i høj grad afsondret fra befolkningen, og når kongen kørte i karet, var det som regel for nedrullede gardiner. Store og kostbare byggeprojekter som Christiansborg Slot og Hirschholm Slot ved Hørsholm skulle ikke desto mindre tjene til at demonstrere enevældens pragt. Til gengæld benyttedes Rosenborg ikke længere som residens.

Relationer