Magnus Berg

Magnus Berg, maler og elfenbenskærer, blev sandsynligvis født i Sel i Gudbrandsdalen i Norge. I 1690 kom han til København, hvor han blev præsenteret for Christian 5. Kongen betalte for Bergs uddannelse som maler og for hans ophold i Paris og Rom fra 1694 til 1698. Da han i 1699 vendte tilbage til Danmark, fik han bolig på Frederiksborg og en årlig gage af kongen.

Som maler var Berg ikke i besiddelse af noget særlig iøjnefaldende talent, men som elfenbensskærer vandt han europæisk berømmelse. Hans elfenbensarbejder består hovedsagelig af små relieffer. Teknisk spænder hans værker vidt. I relieffernes forgrund er udskæringerne gerne næsten tredimensionelle, mens baggrundene består af ofte papirtynde reliefudskæringer.

Christian 6. købte i flere omgange elfenbensarbejder fra Berg. Hovedparten af hans værker findes derfor på Rosenborg. Blandt dem er et relief til Frederik 4.s forherligelse, der betragtes som et hovedværk.

Relationer