Landgangsbro; sølvmodel

Landgangsbroen der blev bygget i Bergen til Christian 6.s besøg i 1733. Sølvarbejdet er udført af guldsmed Johannes Müller i Bergen 1734.