Dronning Anna Sophie

Anna Sophie blev dronning af Danmark i 1721. Hun var datter af storkansler Conrad Reventlow og blev gift med Frederik 4. Anna Sophie mødte kongen ved et maskebal i 1711 og blev forelsket i ham; han lod hende året efter bortføre og ægtede hende til venstre hånd. Få dage efter dronning Louises død i 1721 ægtede kongen Anna Sophie til højre hånd og hun fik titel af dronning.

Anna Sophie er den hidtil eneste danske dronning, der ikke var af fyrstelig herkomst. Ægteskabet medførte et brud i kongehuset; kronprins Christian (6.) nærede stor uvilje mod hende, og kongens søskende, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig, forlod København.

Flere af Anna Sophies slægtninge, populært kaldet ”den reventlowske bande”, fik stor indflydelse i regeringen, men det er uvist, om Anna Sophie selv havde nogen egentlig politisk indflydelse. Efter Frederik 4.s død i 1730 blev hun forvist fra København til sit fødehjem, godset Clausholm i nærheden af Randers i Jylland.

Relationer