Dronning Louise

Den ulykkelige dronning

Født 28. august 1667, død 15. marts 1721, dronning af Danmark og Norge fra 1699-1721

Louise af Mecklenburg-Güstrow var datter af hertug Gustav Adolf af Mecklenburg-Güstrow og Magdalene Sibylle, født prinsesse af Slesvig-Holsten-Gottorp. Hun kom til verden i det lille nordtyske hertugdømme som syvende barn i en børneflok på elleve bestående af ni piger og to sønner. Louises opvækst var præget af en dyb pietistisk religiøsitet og hertugdømmets begrænsede økonomi.

Et bekvemt parti

Som 28-årig mødte hun den danske kronprins Frederik (4.), der var på brudefærd til en række nordtyske fyrstehusefor at finde sig en passende hustru. Efter et kortvarigt ophold i Güstrow og rådslagning med sin faster i Sachsen faldt kronprinsens valg på Louise. Efter sigende fordi kronprins Frederik mente, at hun ville være den, der ville volde ham mindst mulig besvær. Brylluppet stod på Københavns Slot den 5. december 1695, og var en storslået affære, der strakte sig over flere dage og kostede næsten fire tønder guld. Men glansen falmede hurtigt.

En utro ægtemand

At være gift med Frederik 4. viste sig snart ikke at være nogen dans på roser for Louise. Frederik 4. havde flere elskerinder, som han åbenlyst foretrak fremfor sin hustru. Flere af elskerinderne giftede Frederik 4. sig ligefrem med – ægteskaber til såkaldt venstre hånd – alt imens han stadig var lovformeligt gift med Louise. Det var strengt taget bigami, men da ingen stod over Danmarks konge, kunne ingen dømme ham. Tilsidesættelsen og den manglende respekt omkring Louise som dronning har uden tvivl været både ydmygende og utilfredsstillende. Louise formåede til trods for dette at opretholde et samliv med Frederik 4. og ikke mindst at opfylde sin pligt – nemlig at levere en arving til tronen. Sammen fik parret fem børn, hvoraf kun to overlevede barneårene. Her i blandt den senere Christian 6.

Dronningen laver krudt

Midt i enevældens pragt og glans endte Louise således med at leve en tilbagetrukken tilværelse, og i modsætning til ægtemanden blev hun aldrig populær i befolkningen. Hun forsøgte heller ikke at blive det. I stedet isolerede hun sig og søgte frelse i sin pietistiske tro, der har fokus på fromhed og personlig vækkelse. Men hun omsatte aldrig sin tro til velgørende arbejde. I stedet fik hun afløb for sin tilsidesættelse ved nye tiltag på sine godser. Louise er blandt andet initiativtager til en tidlig krudtproduktion i Nordsjælland med anlæggelsen af Donse Krudtværk, ligesom hun fik sat gang i en større teglstensproduktion i Nivå. Og blev Louises forhold til Frederik 4. aldrig rigtig godt, så fastholdt hun hele livet et meget nært forhold til sønnen Christian (6.), der som sin mor også bekendte sig til pietismen. Han tog sin mors parti og så heller ikke med milde øjne på faderens kærlighedsaffærer.

Gift dagen efter begravelsen

Louise døde 53 år gammel den 15. marts 1721, og blev begravet i Roskilde Domkirke den 4. april 1721. Dagen efter gravlægningen giftede Frederik 4. sig på ny med sin mangeårige elskerinde og hustru til venstre hånd, Anna Sophie Reventlow. Dermed blev Anna Sophie hans lovformelige hustru, og snart efter også den nye dronning af Danmark-Norge.

Rosenborg Slot blev helt opgivet som kongelig residens, mens Louise var dronning. En ny sommerresidens, Frederiksberg Slot, blev påbegyndt i 1699 og stod indflytningsklar i 1703.

Portrættet af dronning Louise, cirka 1720, er malet af J.S. du Wahl og hænger i Frederik 4.s Sal på Rosenborg.

 

Relationer