Caroline Mathilde, 1771

Dronning Caroline Mathilde, pastel af Jens Juel. Caroline Mathilde blev som 15-årig gift med fætteren Christian 7. af Danmark. Hun var isoleret ved hoffet og kastede sig i 1770 ud i et kærlighedsforhold med kongens livlæge J.F. Struensee, der anses for at være fader til prinsesse Louise Augusta. I 1772 blev hun arresteret og ægteskabet ophævet, hvorefter Caroline Mathilde forvises til et slot i Celle.

Relationer