1750-1775

Den lange fredsperiode fortsatte i 1700-tallets anden halvdel, og efterhånden blomstrede også økonomien. Europas stormagter lå i krig i lange perioder, hvorfor handelen fandt nye veje til fordel for det neutrale Danmark. Sammen med en generel vækst i verdensøkonomien dannede det grundlag for den såkaldte florissante handelsperiode.

Frederik 5. døde i 1766 og blev efterfulgt af Christian 7., hvis sindssyge dog gjorde ham uegnet til at herske. Den virkelige magt lå derfor hos dem, som havde mulighed for at sikre sig kongens underskrift. I begyndelsen var det kongens livlæge, Struensee; efter 1772 var det især Ove Høegh-Guldberg.

I 1754 blev Det Kongelige Danske Kunstakademi indviet på Charlottenborg, og her blev de første generationer af dansk-fødte kunstnere uddannet med bl.a. Jens Juel og Nicolai Abildgaard i spidsen. Amalienborg stod færdigt i 1760. Rokokoen var fortsat tidens stil, men nyklassicismen begyndte at gøre sig gældende, og begge stilarter levede længe side om side.