Arveprins Frederik som barn

Elfenbensfigur af arveprins Frederik som svøbelsesbarn. Figuren er udført af L. von Lücke.