Dronning Caroline Mathilde

Caroline Mathilde blev dronning af Danmark, da hun og Christian 7. blev gift i 1766. Hun var datter af prins Frederick Ludwig af Wales og søster til kong George 3. af England. Caroline Mathilde var mor til Frederik 6. og prinsesse Louise Augusta.

Caroline Mathildes ægteskab med den sindssyge Christian 7. isolerede hende ved hoffet. I 1770 indledte hun et kærlighedsforhold til kongens livlæge J.F. Struensee, og Louise Augusta, som hun fødte i 1771, var sandsynligvis hans datter. Efter Struensees fald året efter blev Caroline Mathilde arresteret, og hun indrømmede ægteskabsbruddet. Ægteskabet med Christian 7. blev ophævet, og hun blev forvist. Hun levede sine sidste år på slottet i Celle i Tyskland.

Caroline Mathilde er en tragisk skikkelse; som meget ung blev den livsglade dronning kastet ud i en række begivenheder, hvis konsekvenser hun ikke kunne overskue. Pga. af rygter om hende og Struensee samt påstande om en meget hård opdragelse af kronprinsen, var hun meget upopulær i befolkningen.

Relationer

Kronprinsesse Marie og prinsesse Caroline i Frederiksberg Have

Jens Juel malede kronprinsessen med sin datter omkring år 1800. På det tidspunkt havde kunstneren været hofportrætmaler i 20 år og malet de fleste kongelige familiemedlemmer op til flere gange. Kronprinsesse Marie var blevet portrætteret på et over to meter højt maleri otte år tidligere, mens Juel malede hendes mand, den senere Frederik 6., allerede kort før hans konfirmation i 1783. I Juels malerier mødes det yndefulde med virkelighedsnære skildringer. Gengivelsen af landets kronprinsesse gående på sine flade fødder i en have uden symboler på sin værdighed ville have været utænkelig et par årtier tidligere. Med den franske revolution fulgte en frigørelse i kunsten, som Juel var blevet eksponeret for under sin årelange udlandsrejse, og han kunne derfor efterleve de for tiden moderne krav og forventninger til kunsten, der også var ved at opstå i Danmark. Også interessen for intimsfæren, familiefølelse og børnenes friere udfoldelse var tendenser, der var oppe i tiden og kan ses i maleriet. C. Zeuthen gengav Frederik 6.s arbejds- og soveværelse på en akvarel i 1840 efter kongens død. På akvarellen kan man se maleriet hænge på væggen bagved kongens seng. Til venstre i billedet ses kongens hvidmalede skrivepult. Den indgår i dag i Kongernes Samling og kan ses i rum 16. Maleriet blev erhvervet til Rosenborg i 2015 med støtte fra Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet og Kulturstyrelsen.