Ruinsalens historie

Slottets sydfløj blev opført i 1550-52 først og fremmest til bolig for kong Christian 3. og hans dronning Dorothea.

Ved restaureringen har man ikke forsøgt at gengive sydfløjens etager, men derimod udstille fløjen som et udtryk for en dramatisk episode i slottets og hele rigets historie.

De høje limtræssøjler står på nye fundamenter, der er nedlagt i fløjens kælder. Søjlerne rækker op gennem alle etager og bærer tagkonstruktionen. Etageadskillelserne, som man ved restaureringen har valgt at lægge ind, bæres af søjlerne. Den træspånbeklædte sydvæg er ophængt i tagkonstruktionen.

De tre gangbroer af stål hænger i tagkonstruktionen og tjener samtidig som modvægt til sydvæggen.

Sydfløjen tjener som hjemsted for de store skiftende udstillinger af internationalt format, som i de seneste år har gjort Koldinghus kendt.

Vil du leje Ruinsalen? Læs mere her