Den Kongelige Systue

Koldinghus fik den 27. februar 2010 sin helt egen sygruppe. Sygruppen består af ca. 50 frivillige, der har interesse i at sy historiske dragter. Dragterne bruges dels af museets skoletjeneste dels til levendegørelser af slottets historie.

Sygruppen har sit eget syværksted på 3. etage i Nordfløjen på Koldinghus, hvor interesserede kan komme forbi og se arbejdet med at fremstille de historiske dragter. Værkstedet er ikke bemandet hver dag, men det er muligt at se dragterne og læse om arbejdet med at fremstille dragterne ved værkstedet.​

Dragterne bruges bl.a. i vores udklædningsværksted, til levendegørelser og af museets skoletjeneste. Systuen er bemandet fra mandag til torsdag.

Idéen bag

Uden de mange entusiastiske frivillige der er tilknyttet Koldinghus, ville mange udstillinger og projekter ikke være mulige. Dette gør sig også gældende for slottets sygruppe.

Frivilliggruppen på Koldinghus og museets museumslærer, udarbejdede et arrangement, der med undervisning hjemme på skolerne som optakt, skulle kulminere i genskabelsen af en storstilet ridderfest, som Christian 4. holdt i 1616 på Koldinghus.
For at skabe den rette stemning til festen, skulle børnene iføres kopier af renæssancetidens dragter.
For at realisere den idé, blev der bragt to opslag i lokalavisen. Et der efterlyste stof af alle slags til at donere projektet. Det andet opslag efterlyste frivillige, der kunne sy dragterne. Opslagene blev modtaget med stor interesse.
Meget stof er blevet indleveret af byens butikker og omkring 50 entusiastiske og dygtige kvinder har nu deres daglige gang i systuen.

En del af dragterne kan prøves af museets gæster i Det Kongelige Udklædningsværksted.

Vil du hjælpe os?

Sygruppen på Koldinghus kan altid bruge ekstra hænder. Hvis du er interesseret, så kontakt Ulla Jensen på email uj@kosa.dk eller telefon 21 26 81 93.

Vi er også meget glade for donationer af stof (nyt og gammelt), symaskiner og andet – så kontakt os eller kom forbi billetsalget med din donation.