Kirkesalens historie

I årene omkring 1600 indrettede Christian 4. en ny slotskirke på Koldinghus. Den blev placeret i slottets nordvesthjørne, og oven over blev Riddersalen og Kæmpetårnet bygget. Kirken blev indrettet efter nordtysk forbillede med et bredt midterskib med tre store stjernehvælv, som på tre sider var omgivet af et smalt galleri, der i to etager åbnede sig ud mod midterskibet med arkader. På den fjerde side – nordsiden – var et højt, rundbuet vindue og foran dette stod kirkens alter.

​Gulvet var lagt med sorte og hvide marmorfliser. Altertavle og prædikestol var af marmor og alabast. På pulpituret overfor prædikestolen fandtes kongens lukkede kirkestol, hvorfra monarken kunne deltage i gudstjenesterne. Prædikestolen i kirkerummets nordøsthjørne blev båret af en løve, der holdt kongens våbenskjold. På skjoldbuerne over pulpituret var syv statuer der forestillede Kristus, Peter og Paulus samt evangelisterne Matthæus, Markus, Lukas og Johannes.

​Slotskirken blev beskadiget af svenskerne under Lennart Torstensson-krigen 1643-45. Kirken fik en gennemgribende restaurering under Frederik 4. Kirkens skriftsteder og bibelcitater blev ved denne lejlighed fornyet.

​Ved branden i 1808 blev de bjælker, der bar Kæmpetårnets sydmur så svækkede, at det halve tårn styrtede ned og knuste Riddersal og Slotskirke. Rummet har derefter stået under åben himmel indtil Kæmpetårnets genopførelse omkring 1935.

Ved Kirkesalens restaurering i slutningen af 1970’erne er kirken ikke søgt genskabt. Rummets fire vægge er de eneste rester af fordums pragt. I stedet er det ved restaureringen forsøgt at antyde rummets oprindelige arkitektur i belysningen.

​Hovedskibet er markeret med stengulvet og med de tre store stjerneformede lysekroner, mens gallerier og arkader er markeret med trægulvet langs de tre vægge; gadelygterne antyder de murpiller, der bar hvælv og galleri.

Rummet er ikke længere indviet som kirkerum, men tjener museumsmæssige og kulturelle formål, først og fremmest udstillinger og koncerter. Det er også muligt at blive viet i Kirkesalen.

Vil du leje Kirkesalen? Læs mere her.