Christian 3.s kapel

Kapellet blev ved restaureringen af slottet genskabt som et rum over to etager og omdannet til foredragssal og auditorium. Christian 3.s Kapel kan i dag lejes til konferencer, seminarer, foredrag, møder, produktpræsentationer m.m.

Beliggenhed på slottet

Fra kapellet er der direkte adgang til Slotsgården og via vestfløjen til sydfløjen.

Kapacitet

70 personer

Teknik

Adgang til lærred, projektor, lydanlæg og wifi. Bærbar pc kan evt. lånes.

Praktiske forhold

I lokalet er der lærred og talerstol. Mulighed for mørklægning, adgang til garderobe, mulighed for opsætning af borde til præsentationsmateriale.
Kørestolsbrugere: Kapellet anvendes som gennemgang for kørestolsbrugere i museets åbningstid kl. 10-17. Det betyder, at I kan blive forstyrret under arrangementet.

Forplejning

Ved leje af lokaler på Koldinghus leveres forplejning af MADKÆLDEREN, der har til huse i slottets historiske kælderetage.
Tlf.​: 75 50 47 98
E-mail: ​info@madkaelderen.dk

Booking og info

Hør om vores mange forskellige lokaler og aktivitetstilbud.
Dorte Lindstrøm
E-mail: dln@kosa.dk
Tlf.: 2445 6074

Parkering

Læs om Parkering her

Historien

Vil du vide mere om Christian 3.s kapel? Læs mere her. 

Relationer

Riddersalen

Riddersalen På de kongelige slotte var Riddersalen rammen om det officielle liv – herunder modtagelse af fremmede fyrster og ambassadører. Når de officielle pligter var overstået, blev salen omdannet til fest- og dansesal. Riddersalen på Koldinghus er velegnet som ramme om fester, officielle begivenheder og receptioner. Beliggenhed Riddersalen ligger på 3. etage i slottets nordvestlige hjørne. Kæmpetårnet ligger oven over Riddersalen. Der er adgang fra Riddersalen til Slotsgården via en gennemgående trappe. Kapacitet Ved leje af Riddersalen er der inkluderet leje af runde borde og stole til 120 personer. Det er muligt at være 150 personer i Riddersalen ved lange borde – der må dog påregnes leje af bordene. I biografopstilling er der plads til 190 personer. Teknik Der er mulighed for lån af projektor, flip-over, et mindre lærred, overheadprojektor – og for at benytte trådløst internet. Bærbar computer bedes medbragt. Det er også muligt at leje lydanlæg. Pris: 1.500 kr. plus moms. Praktiske forhold Der er mulighed for at opstille garderobestativer i nærheden af Riddersalen. På 2. etage i nordvesthjørnet findes toiletter – lige uden for Riddersalen. Der er handicaptoilet på nederste etage i Østfløjen. ​Forplejning Ved leje af lokaler på Koldinghus leveres forplejning af MADKÆLDEREN, der har til huse i slottets historiske kælderetage. Tlf.: 75 50 47 98 E-mail: ​info@madkaelderen.dk Booking og info Hør om vores mange forskellige lokaler og aktivitetstilbud. Dorte Lindstrøm E-mail: dln@kosa.dk Tlf.: 2445 6074 Parkering Læs om Parkering her Historien Vil du vide mere om Riddersalen? Læs historien her

Kirkesalen

Kirkesalen I årene omkring 1600 indrettede Christian 4. en ny slotskirke på Koldinghus. Den blev placeret i slottets nordvesthjørne og oven over blev Riddersalen og Kæmpetårnet bygget. Rummets fire vægge er de eneste rester af fordums pragt. Ved restaureringen har man forsøgt at antyde rummets oprindelige arkitektur i belysningen. Hovedskibet er markeret med tre store stjerneformede lysekroner, og “gadelygterne” antyder de murpiller, der bar hvælv og galleri. Beliggenhed på slottet Kirkesalen ligger på nederste etage i slottets nordvesthjørne med direkte adgang fra Slotsgården. På etagerne oven over ligger Riddersalen og Kæmpetårnet. Kapacitet Opstilling af runde 8-mands borde til maksimalt 80 personer. Opstilling af lange borde på tværs af salen til maksimalt 112 personer. Opstilling af stole i biografopstilling til maksimalt 130 personer. Teknik Gratis Wi-Fi. Mulighed for at låne flipover, projektor og et stort lærred. Bærbar computer bedes medbragt. Mulighed for at leje lydanlæg. Pris: 1.500 kr. plus moms. Praktiske forhold Der er mulighed for at få opstillet talerstol og garderobestativ uden beregning. På 2. etage i nordvesthjørnet findes toiletter. Der er handicaptoilet på nederste etage i Østfløjen. Forplejning Ved leje af lokaler på Koldinghus leveres forplejning af MADKÆLDEREN, der har til huse i slottets historiske kælderetage. Tlf.​: 7550 4798 E-mail:​ info@madkaelderen.dk Booking og info Hør om vores mange forskellige lokaler og aktivitetstilbud. Dorte Lindstrøm E-mail: ​dln@kosa.dk Tlf.: 2445 6074 Parkering Læs om Parkering her Historien Vil du vide mere om Kirkesalen? Læs historien her

Bibliotekssalen

Bibliotekssalen Det er ikke muligt at leje Bibliotekssalen i øjeblikket, da salen er optaget af udstilling. Bibliotekssalen på Koldinghus er indrettet 1915-17 af materi­aler fra Det Kongelige Biblioteks gamle bygning i Kø­benhavn. Søjler, galleri og bogreoler var nemlig blevet til overs, da biblioteksbygningen i 1909 ombyggedes til Rigsar­kiv. Bibliotekssalens tre prismekroner fra begyndelsen af 1800-årene er en gave fra Ny Carlsbergfondet. Beliggenhed på slottet Bibliotekssalen ligger på 2. etage i vestfløjen. Kapacitet Opstilling af 8 runde 8-mands borde til maksimalt 64 personer. Opstilling af lange borde på tværs af salen til maksimalt 96 personer. Opstilling af stole i biografopstilling til maksimalt 112 personer. Teknik Der er mulighed for at låne flip-over, et mindre lærred og overheadprojektor. Bærbar computer bedes medbragt. Mulighed for at leje lydanlæg. Pris: 1.500 kr. plus moms. Praktiske forhold Der er mulighed for opstilling af garderobestativ, scene og talerstol uden beregning. Lokalet er handicapvenligt. Lokalet bruges i perioder til udstillinger, og vil derfor ikke altid være til rådighed for udlejning. I museets åbningstid fra kl. 10-17 vil der være gennemgang for museets gæster. Forplejning Ved leje af lokaler på Koldinghus leveres forplejning af MADKÆLDEREN, der har til huse i slottets historiske kælderetage. Tlf.:​ 75 50 47 98 E-mail: info@madkaelderen.dk Booking og info Hør om vores mange forskellige lokaler og aktivitetstilbud. Dorte Lindstrøm E-mail: dln@kosa.dk  Tlf.: 2445 6074 Parkering Læs om Parkering her Historien Vil du vide mere om Bibliotekssalen? Læs historien her