Påske tekster

Tak fordi du deltog i vores kongelige æggejagt.

Her kan du se alle teksterne på dansk, tysk og engelsk.

Rigtig god påske.


Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer königlichen Eiersuche.

Hier können Sie alle Texte in Deutsch, Englisch und Dänisch sehen.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest.


Thank you for participating in our royal egg hunt.

Here you can see all the texts in English, German and Danish

We wish you a very happy Easter.

1 (Rum 32) Dansk: Kong Frederik 10. og Dronning Mary

Danske konger og dronninger skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke, som Folkekirken er en del af.
Deres Majestæter Kong Frederik og Dronning Mary  går altid i kirke til både jul og påske.

Gør I også det i din familie?

Vidste du, at
Mange tror, at julen er den vigtigste højtid i den kristne tro, men at det faktisk er påsken?

Kristne fejrer påske for at mindes, dengang Jesus døde på korset og genopstod fra de døde. Før kristendommen kom til, var påske en forårsfest.

Påsken er forskellig fra land til land, men fælles er, at mange spiser lam.
Påskelammet har altid været et tegn på, at vinteren er ved at være forbi, og foråret er på vej.

1 (Raum 32) Deutsch: König Friedrich X. und Königin Mary

Dänische Königen und Königinnen müssen Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche sein, zu der auch die dänische Volkskirche gehört.
Deshalb gehen König Frederik und Königin Mary an Weihnachten und Ostern immer in die Kirche.

Macht ihr das auch in eurer Familie?

Hast du gewusst…

Viele glauben, dass Weihnachten der wichtigste christliche Feiertag ist, aber in Wirklichkeit ist es Ostern.

Die Christen feiern Ostern, um daran zu erinnern, dass Jesus am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist.
Bevor das Christentum entstand, war Ostern ein Frühlingsfest.

Ostern wird von Land zu Land unterschiedlich gefeiert. Eine Gemeinsamkeit ist jedoch, dass man Lammfleisch isst.
Das Osterlamm war schon immer ein Symbol dafür, dass der Winter zu Ende geht und das Frühjahr vor der Tür steht.

1(Room 32) English: King Frederik X and Queen Mary

Danish kings and queen are required by law to belong to the Evangelical-Lutheran Church in Denmark.
Therefore, Their Majesties King Frederik and Queen Mary always go to church for Christmas and Easter.
Do you do the same in your family?

Did you know that …

Many people think that Christmas is the most important holiday in the Christian calendar, but in fact, the most important holiday is Easter?
Christians celebrate Easter to remember the time when Jesus died on the cross and then rose from the dead.
Before Christianity, Easter was a springtime celebration .
The celebration of Easter varies around the world, but lamb is a traditional Easter meal in many cultures.
Easter lambs have always been a sign that winter is drawing to an end, and spring is around the corner.

2 (Rum 31) Dansk: Christian 4.

Christian 4. holdt påske på Koldinghus i 1610’erne, og vi ved at han i denne periode lavede et såkaldt bindebrev til sin kæreste Karen Andersdatter:

“Kiere Karen,

Vi hafver erfaren,

hvis Dag i Dag det er.

Derfor vi binder

Eder og vinder

en Løsning, der maae være

med noget smukt,

Sukker eller Frugt

kosteligt vi intet begiere”

Vidste du, at
Gækkebrevet er en dansk tradition, der går tilbage til 1600-tallets bindebreve? Bindebreve var ofte kunstfærdige og dekoreret med farver, blomster og vers.
De ældste kendte bindebreve er fra 1600-tallet, og skikken overlevede til langt ind i 1800-tallet.

I bindebrevet var der en opgave, som skulle løses. Det kunne være en silketråd med mange knuder, der skulle bindes op, men det kunne også være en gåde.

Hvis man ikke kunne løse knuderne eller gåden, skulle man holde en fest – et bindegilde.

Hvem ville du sende et bindebrev til? Og hvad skulle de give, hvis de ikke løste gåden?

2 (Rum 31) Deutsch: Christian IV.

Christian IV. feierte in den 1610er Jahren Ostern auf Koldinghus und wir wissen,
dass er zu dieser Zeit einen sogenannten Bindebrief für seine Freundin Karen Andersdatter bastelte.

“Kiere Karen,
Vi hafver erfaren,
hvis Dag i Dag det er.
Derfor vi binder
Eder og vinder
en Løsning, der maae være
med noget smukt,
Sukker eller Frugt
Kosteligt vi ikke begiere “

In diesem kleinen Gedicht „bindet“ der König Karen: Sie muss also versuchen, die Knoten zu lösen, und wenn sie das nicht schafft, muss sie ihn zu etwas mit Zucker oder Obst einladen. Es braucht aber nichts Teures zu sein.

Hast du gewusst…
Der Scherzbrief ist eine dänische Tradition, die auf die Bindebriefe im 17. Jahrhundert zurückgeht.
Bindebriefe waren oft kunstvoll und mit Farben, Blumen und Reimen verziert. Der älteste bekannte Bindebrief stammt aus dem 17. Jahrhundert und der Brauch bestand bis weit ins 19. Jahrhundert.
Der Bindebrief enthielt eine Aufgabe, die man lösen musste.
Das konnte ein Seidenfaden mit vielen Knoten sein, die man lösen musste, es konnte sich aber auch um ein Rätsel handeln.
Wenn man die Knoten oder das Rätsel nicht lösen konnte, musste man ein Fest veranstalten – ein Bindefest.

Wem würdest du einen Bindebrief schicken? Und was müssten diejenigen tun, wenn sie das Rätsel nicht lösen könnten?

2 (Room 31) English: Christian IV

Christian IV spent Easter at Koldinghus in the 1610s, and during this time, he wrote a so-called binding letter to his girlfriend, Karen Andersdatter:

‘My dearest Karen,
We heard someone say
whose day it is today.
Therefore, we bind you
and claim our prize.
Something pretty,
sweet or fruity
but nothing of great cost’

Did you know that …
The Danish tradition of sending an unsigned letter and asking the receiver to guess the sender in return for a prize goes
all the way back to the ‘binding letters’ of the 1600s? Binding letters were often beautifully decorated with colours, flowers and rhymes.
The oldest known binding letters are from the 1600s. The custom continued well into the 1800s.
A binding letter gave the receiver a challenge, like a silk thread tied into knots that had to be untied or a riddle that the receiver had to solve.
If the receiver was unable to untie the knots or solve the riddle, they had to throw a party – a binding party.

Who would you like to send a binding letter to? And what sort of prize would you request if they failed to solve the challenge?

3 (Rum 3) Dansk: Prins Henrik

Prins Henrik indførte en fransk tradition med at ”ringe æg frem” i Marselisborg Slotshave. Sammen med Dronning Margrethe gemte han konfektfyldte æg og malede hårdkogte æg ved slottet.
Børnene skulle med ringende klokker finde æggene for at tage dem med til påskebordet.

Vidste du, at
Traditionen med at påskeharen lægger æg er ret ny i Danmark? Den kom først fra Tyskland for omkring 100 år siden.
Haren har intet med kristendommen at gøre, men den har altid været et symbol på frugtbarhed, ligesom æg.

3 (Raum 3) Deutsch: Prinz Henrik

Prinz Henrik führte im Schlossgarten von Marselisborg eine französische Tradition ein: „Eier hervorläuten“.
Gemeinsam mit Königin Margrethe versteckte er dort Konfekt-Eier und hartgekochte Eier.
Die Kinder sollten mit ihrer Glocke läuten, wenn sie ein Ei gefunden hatten und alle Eier dann mit an den Ostertisch bringen.

Hast du gewusst…
Die Tradition mit dem Osterhasen ist ziemlich neu in Dänemark. Sie kam erst vor etwa 100 Jahren aus Deutschland.
Der Hase hat nichts mit dem Christentum zu tun, war aber schon immer ein Symbol für Fruchtbarkeit, so wie die Eier.

3 (Room 3) English: Prince Henrik

Prince Henrik, The Prince Consort of HM Queen Margrethe, introduced the French tradition of ‘ringing for eggs’ in the park at Marselisborg Palace. He and Queen Margrethe hid eggs filled with sweets and decorated hard-boiled eggs in the park.
While ringing hand-held bells, the children searched for the eggs to bring them to the Easter table.

Did you know that …
The tradition of the Easter bunny handing out eggs is quite new in Denmark? It came to Denmark from Germany about 100 years ago.
The rabbit has nothing to do with Christianity, but like eggs, it has always been a symbol of fertility.

4 (Rum 5) Dansk: Dronning Dorothea og Christian 3.

Dronning Dorothea boede på Koldinghus med sin mand Christian 3. for snart 500 år siden.
Det store smykke er Dronning Dorotheas, og hvis du kigger godt efter, kan du se en pelikan. En gammel myte siger, at pelikanen er lyserød,
fordi den fodrer sine unger med blod fra sin egen brystkasse.
Pelikanen blev brugt som et symbol på Jesus, der i påsken ofrede sig for menneskene ved at give sit eget blod.

Vidste du, at
Det var Christian 3., der i 1536 indførte den Lutherske tro i Danmark?
Inden da var vi katolikker og skulle f.eks. faste (spise meget lidt) i 40 dage før påsken. Det er der fastelavn kommer fra, fordi man festede før fasten.

4 (Raum 5) Deutsch: Königin Dorothea und Christian III.

Königin Dorothea wohnte vor fast 500 Jahren mit ihrem Mann Christian III. auf Koldinghus.
Das große Schmuckstück gehörte Königin Dorothea und wenn du genau hinschaust, kannst du einen Pelikan erkennen.
Einem alten Mythos zufolge ist der Pelikan rosa, weil er seine Jungen mit Blut aus seiner eigenen Brust füttert.
Der Pelikan diente als Symbol für Jesus, der sich an Ostern für die Menschen opferte, indem er sein eigenes Blut gab.

Hast du gewusst…
Christian II. führte 1536 den lutherischen Glauben in Dänemark ein.
Vor dieser Zeit waren wir Katholiken und sollten z. B. 40 Tage lang vor Ostern fasten (ganz wenig essen).
Daher stammt der Fastnachtsbrauch, weil man vor der Fastenzeit feierte.

4 (Room 5) English: Queen Dorothea and Christian III.

Queen Dorothea lived at Koldinghus with her husband, Christian III, almost 500 years ago.
This large piece of jewellery belonged to Queen Dorothea, and if you look carefully, you can see a pelican.
According to an ancient myth, the pelican is pink because it feeds its young with blood from its own chest.
The pelican was seen as a symbol of Jesus, who at Easter gave up his life to save humanity.

Did you know that …
Christian III was responsible for introducing the Lutheran form of Christianity in Denmark in 1536?
Until then, Denmark had been a Catholic country, and people had to fast (eat very little) for 40 days leading up to Easter.
The old tradition of Shrovetide was a festival celebrated before the beginning of the fast.

5 (Rum 29) Dansk: Dronning Margrethe 2.

Dronning Margrethe og Prins Henrik fejrede gennem mange år påske på Marselisborg slot i Aarhus.
Her startede Dronningen en familietradition med at male påskeæg med deres to sønner, Kong Frederik 10. og hans bror Prins Joachim.

Vidste du, at
Man mange steder i verden har malet og dekoreret æg – længe før kristendommen kom til?
Bl.a. i det gamle Rom og i Kina, men også i Danmark, har ægget altid har været symbol på frugtbarhed og liv. Æggene blev ofte givet i gave.

5 (Rum 29) Deutsch: Königin Margrethe II.

Königin Margrethe und Prinz Henrik feierten viele Jahre lang Ostern auf Schloss Marselisborg in Aarhus.
Dort führte die Königin die Familientradition ein, mit ihren beiden Söhnen – König Frederik X. und Prinz Joachim – Ostereier zu bemalen.

Hast du gewusst…
An vielen Orten in der Welt hat man schon lange vor der Entstehung des Christentums Eier bemalt und verziert.
Unter anderem im alten Rom und in China, aber auch in Dänemark war das Ei schon immer ein Symbol für Fruchtbarkeit und Leben.
Daher schenkte man sich häufig Eier.

5 (Rum 29) English: Queen Margrethe II.

For many years, Queen Margrethe and Prince Henrik spent Easter at Marselisborg Palace in Aarhus.
Here, The Queen introduced a family tradition of painting Easter eggs together with their two sons, King Frederik X and his brother, Prince Joachim.

Did you know that …
In many places around the world, people used to colour and decorate eggs long before Christianity was introduced? In ancient Rome and China as well as in Denmark, eggs have long been a symbol of fertility and life. Eggs were also often given as gifts.

6 (Rum 17A) Dansk: Dronning Ingrid

Dronning Ingrid var meget dygtig til at brodere.
Hun lærte sin datter Margrethe at brodere. Hun er nu så dygtig til det, at hun bl.a. broderede bispekåber, bryllupstæpper og meget andet til kirker rundt omkring i Danmark.
Her i lokalet kan du finde to kirketæpper fra hhv. 1700 og 1800-tallet med pelikanen, der som på Dronning Dorotheas smykke symboliserer Jesus, der ofrer sig.

Vidste du, at
Fra 1700-tallet og frem var det almindeligt, at piger lærte at brodere på en navneklud? Her broderede de blandt andet bogstaver, tal og kirkelige symboler, som f.eks. kors eller pelikaner.

6 (Raum 17A) Deutsch: Königin Ingrid

Königin Ingrid konnte sehr gut sticken.
Sie brachte auch ihrer Tochter Margrethe das Sticken bei. Diese ist mittlerweile so gut darin, dass sie u. a. Bischofsgewänder, Hochzeitsteppiche und anderes für Kirchen in ganz Dänemark bestickt.
Hier in diesem Raum findest du zwei Kirchenteppiche aus dem 18. und dem 19. Jahrhundert mit dem Pelikan, der wie auf Königin Dorotheas Schmuck Jesus symbolisiert, der sich opfert.

Hast du gewusst…
Ab dem 18. Jahrhundert war es üblich, dass Mädchen auf einem Mustertuch das Sticken lernten. Darauf stickten sie u. a. Buchstaben, Zahlen und kirchliche Symbole wie beispielsweise Kreuze oder Pelikane.

6 (Room 17A) – English: Queen Ingrid

Queen Ingrid was very good at embroidery.
She taught embroidery to her daughter Queen Margrethe, who became so skilled that she has embroidered chasubles, wedding rugs and many other textiles for churches all over Denmark.
In this room, you can see two church rugs, one from the 1700s and one from the 1800s. Like Queen Dorothea’s jewellery piece, both rugs show the pelican, which symbolizes Christ’s self-sacrifice.

Did you know that …
Beginning in the 1700s, many girls learned to embroider by making so-called samplers?
A sampler was a collection of different types of embroidery, including letters, numbers and religious symbols, such as crosses or pelicans.

7 (Rum 19) Dansk: Leonora Christina og Christian 5.

Da Christian 4.s datter, Leonora Christina, sad fanget i Blåtårn, fik hun lov til at pynte påskeæg ved at koge dem med løgskaller og ridse med en nål.
Hun gav en anden fange et æg, som hun havde ridset blomster på.

Vidste du, at
Da Leonora Christina sad fanget i Blåtårn, sendte hendes to yngste døtre i 1671 et bindebrev til Kong Christian 5?. Her skrev de bl.a.:
”Vi bønfalder Hans Majestæt Kong Christian 5. om at løsne den hårde knude, hvori vor moder er bundet.”

Kongen blev narret til at læse brevet, der blev lagt ”tilfældigt” i hans vindue.
Desværre fik de ikke deres belønning, for Leonora blev siddende i fangenskab i endnu 14 år.

7 (Raum 19) Deutsch: Leonora Christina und König Christian V.

Als Leonora Christina, die Tochter Christians IV., im Blauen Turm gefangen war, durfte sie Ostereier verzieren,
indem sie diese mit Zwiebelschalen kochte und die Schalen mit einer Nadel ritzte.
Sie schenkte einer anderen Gefangenen ein Ei, in das sie Blumen eingeritzt hatte.

Hast du gewusst…
Als Leonora Christina im Blauen Turm gefangen war, schickten ihre beiden jüngsten Töchter 1671 einen Bindebrief an König Christian V.
Darin schrieben sie u. a.: „Wir flehen Seine Majestät König Christian V. an, den harten Knoten, in dem unsere Mutter gebunden ist, zu lösen.“

Der König wurde dazu verleitet, den Brief zu lesen, indem man ihn „zufällig“ auf sein Fensterbrett legte.
Leider gab es keine Belohnung, denn Leonora saß noch weitere 14 Jahre im Gefängnis.

 

7 (Room 19) English: Leonora Christina and King Christian V.

While Christian IV’s daughter Leonora Christina was imprisoned in the Blue Tower in Copenhagen, she was allowed to decorate Easter eggs by boiling them in water with onion skins and using a needle to scratch images into the surface of the eggshell.

She gave another prisoner an egg that she had decorated with flowers in this way.

Did you know that …
In 1671, while Leonora Christina was imprisoned in the Blue Tower, her two youngest daughters sent a binding letter to King Christian V?
The letter includes the line, ‘We beg His Majesty King Christian V to untie the hard knot that keeps our mother bound.’
The King was tricked into reading the letter when it was ‘accidentally’ left in his window.
Unfortunately, the daughters did not receive their prize. Leonora remained in prison for another 14 years.