Koldinghus’ historie fortalt for børn

​Her kan du læse historien om, hvorfor Koldinghus blev bygget, og hvordan det er blevet brugt gennem tiden.

​Valdemar tages til fange 
Da kong Abel blev valgt til konge i 1250, var det vigtigt for ham at have sin ældste søn Valdemar ved sin side. Valdemar var nemlig ikke hjemme i Danmark, men gik i skole i Paris. Der blev derfor sendt bud ned til ham med besked om, at han skulle komme hjem. Valdemar begyndte nu den lange rejse tilbage til Danmark.

​Det skulle han aldrig have gjort.​

Da han nåede til Køln nede i Tyskland, blev han taget til fange af ærkebiskoppen. Dengang kunne selv en ærkebiskop, der havde en meget høj stilling i den katolske kirke godt finde på den slags. Ærkebiskoppen sendte så et brev til kong Abel om, at Valdemar var hos ham, og hvis han ikke fik en masse penge, ville Valdemar ikke få lov til at rejse hjem.Abel ville selvfølgelig gerne have sin søn hjem, så han gik i gang med at samle penge sammen, men inden han havde skaffet dem, blev han slået ihjel i en krig i 1252. Egentlig burde Valdemar så være valgt som danskernes nye konge. Han var jo kongens ældste søn. Da danskerne ikke ville have en konge, der var fanget i Tyskland, valgte man i stedet for Abels lillebror Christoffer, der var Valdemars onkel, til Danmarks nye konge.

Valdemar blev først sluppet fri et år senere, da hans mor og hendes familie havde betalt løsepengene.

Kampen om kongemagten 
Så begyndte balladen. Nu var Christoffer konge, men Valdemar syntes, at han var blevet snydt. Som kong Abels ældste søn havde det været naturligt, at han var blevet konge. Valdemar kunne jo ikke selv gøre for, at han var blevet taget til fange i Tyskland.

Christoffer var selvfølgelig ligeglad med, hvad Valdemar mente, og han måtte derfor nøjes med at være hertug i Slesvig ligesom hans far havde været det, før han var blevet konge.

Det er her, Kolding kommer ind i billedet. Hertugdømmet Slesvig er nemlig den del af Danmark, der lå mellem Kolding Å og den del af Tyskland, der hedder Holsten. Man kan godt forstå, at prins Valdemar blev skuffet. Han havde regnet med, at han skulle være konge i hele Danmark, og så fik han kun lov til at regere over Slesvig, og her hørte han under den danske konge. Det blev han og hans familie selvfølgelig sure over. De blev så sure, at det flere gange blev til krig mellem hertugen af Slesvig og den danske konge.

For at beskytte den danske grænse mod hertugen af Slesvig blev der i 1268 bygget en borg – Koldinghus. Borgen blev lagt på toppen af den store bakke, der ligger midt i Kolding. Rundt om borgen var der voldgrave og palisader. Det er mure, der er bygget af træ. Hvordan borgen så ud, ved vi desværre ikke.

Til gengæld ved vi, hvordan det Koldinghus, vi i dag kender, er blevet til.

Det moderne Koldinghus bliver til 
Den ældste del af Koldinghus er nordsiden. Det er den side, der vender ud mod Slotssøen. Den blev bygget af kong Christoffer af Bayern, der styrede Danmark 1441-48. Den vestlige side af Koldinghus blev bygget af kong Hans, der regerede fra 1481 til 1513.

På den tid var kanoner blevet almindelige, og overfor kanonkugler duede Koldinghus’ tykke mure ikke. Hvad skulle man så bruge borgen til? Det endte med, at kong Christian 3. valgte at bygge Koldinghus helt om. Nu skulle det ikke længere være en borg. Næh, kongen ville hellere have et slot, hvor der var rart at bo. Christian 3. byggede derfor syd- og østsiden på Koldinghus og de små tårne inde i slotsgården. Inde i dem var der trapper, så man kunne komme fra den ene etage til den anden. – Det er ikke dem, der står der i dag, men de står på de samme steder.

Kong Christian 3. holdt meget af sit slot, og han døde her nytårsdag 1559. Også hans søn, Frederik 2., boede rigtig meget på Koldinghus. Da hans søn Christian 4. skulle til at gå i skole, blev det faktisk på Koldinghus, at han fik sin første skoledag.

I dag bor kongefamilien mest på Fredensborg Slot i Nordsjælland og på Amalienborg Slot i København. Det gjorde de danske konger ikke i gamle dage. Dengang ejede kongen slotte over hele landet, og kongen og hans familie rejste så fra det ene slot til det andet og boede et stykke tid hvert sted . For eksempel kunne kongen bo en måned eller to på Koldinghus. Så rejste han måske til Skanderborg Slot og blev der et stykke tid. Bagefter rejste han måske til sit slot i Haderslev. Koldinghus blev et af kongefamiliens yndlingsslotte. Mange af de møder, som kongerne skulle holde med sit rigsråd, blev holdt her.

Da Christian 4. blev konge i 1588, ville han selvfølgelig også bygge på slottet. Det var ligesom der manglede noget. Han byggede derfor Kæmpetårnet. Det hedder sådan, fordi der i toppen af tårnet blev sat fire store statuer af kæmper fra den græske og romerske myteverden. I dag er det kun statuen af Herkules, der er tilbage.

Tiden gik, og kongerne boede ikke så tit på Koldinghus. Det ville hellere være i nærheden af København det meste af tiden, så der blev stille på Koldinghus. Kong Frederik 4. boede her et stykke tid i 1711, fordi der var pest i København. Han syntes, at det var noget gammeldags, så omkring 1720 blev det bygget om, så det så mere moderne ud. Derved kom Koldinghus til at ligne det, vi kender i dag.

Katastrofen
Alligevel var det sjældent, at slottet blev brugt, så det blev ikke holdt ordentligt ved lige. Det blev efterhånden til en gammel utæt kasse, som ingen konge kunne holde ud at bo i. Så skete katastrofen. I 1807 kom Danmark i krig med England og Sverige. Frankrig var vore venner, og i løbet af marts måned 1808 kom der mange tusind franske og spanske soldater til Danmark for at hjælpe os. Den allerøverste af dem allesammen, marskal Bernadotte, fik lov at bruge Koldinghus, og anden gang han var her, brændte det, vistnok fordi de spanske soldater, der holdt vagt i et rum ved porten, fik fyret alt for meget op i kakkelovnen

​De danske brandvagter skulle egentlig have været der hele natten, men de var gået hjem. Derfor var der ingen, der opdagede, at der var gået ild i det gamle slot, før det var for sent. Brandvæsenet og soldaterne gjorde, hvad de kunne, men branden havde allerede bredt sig for meget, og slottet blev helt ødelagt. Da branden var forbi, var halvdelen af Kæmpetårnet styrtet sammen, og af resten stod kun murene tilbage.

Genopbygningen
Danmark var i krig, og der var ingen penge til at bygge slottet op igen. Det fik bare lov til at stå. Mange danskere, fx H.C. Andersen, har været på besøg og beundret den flotte ruin. Desværre kunne ruinen ikke holde til vejret i Danmark, hvor det tit regner, og hvor det kan blive koldt om vinteren. Der var også mange, der stjal mursten fra Koldinghus. Til sidst blev man nødt til at gøre noget. Ellers ville Koldinghus falde helt sammen.

​Man blev derfor enige om at genopbygge Koldinghus. Det har dog taget lang tid. Man begyndte i 1890, og det varede 100 år, før Kæmpetårnet var blevet bygget op igen, og hele slottet var under tag. Nu er Koldinghus det eneste kongeslot, der er tilbage i Jylland. Alle de andre er væk.