Kongeskibet Dannebrog

3. februar 2023 – 18. februar 2024

Se udstillingsåbningen 2. februar lige her

Se flere fotos og film fra udstillingen på Kongernes Samling Ekstra

Kongernes Samling inviterer i denne udstilling besøgende på Koldinghus med ombord på Kongeskibet Dannebrog. Koldinghus’ 800 m2 store ruinsal på fire etager danner rammen om udstillingen, som formidler livet ombord for både kongefamilien og mandskabet.

Kongeskibet Dannebrog blev bygget i 1931-1932 og tjener som officiel og privat residens for den kongelige familie, når de er på sommertogt i hjemlige farvande eller på oversøiske officielle besøg. Skibet tager under sine togter også del i opgaver som for eksempel farvandsovervågning, søredning og uddannelse af kommende officerer.

Kongeskibet Dannebrog | Koldinghus

Foto: Under Frederik 9. og Dronning Ingrid åbnede Kongefamilien i hidtil uset grad dørene til deres familieliv. Kongeskibet Dannebrog blev en ikonisk ramme om det moderne kongehus. Her er kongefamilien fotograferet ombord i 1955. Foto: ubekendt

Kongeskibet Dannebrog er mere end et skib. Det er et sejlende slot og et personligt hjem, der danner rammen om den kongelige families liv til søs og bringer den kongelige familie ud til danskerne. Og samtidig er det et skoleskib og en arbejdsplads.

Ruinsalens mange “dæk” sættes i spil i udstillingen og giver de besøgende en oplevelse af selv at stå om bord på skibet med sejldug, dækstole, redningskranse og udsyn til indsejlingen gennem Kolding Fjord – alt sammen tilsat lyden fra maskinrummet blandet med stemmerne fra skibets gaster og mågeskrigene fra de øvre dæk.

Kongeskibet Dannebrog | Koldinghus

Foto: Da Dronning Margrethe i 1972 overtog Kongeskibet, blev det også sommerhus for den unge kongefamilie. Kronprins Frederik og Prins Joachim var nu med på sommertogterne og fik livet til søs ind under huden. Fotografi fra 1973. Fotograf: ubekendt

Udstillingen viser en lang række genstande med tilknytning til Kongeskibet, fx Dronning Margrethes broderede puder til skibet, akvareller malet af Dronning Margrethe om bord, H.M. Kongen og H.K.H. Prins Joachims matrostøj fra 1970’erne og det strålerør, der blev brugt til Frederik 9.s morgenbad på agterdækket. Historien om livet om bord igennem tre generationer bliver fortalt gennem kongefamiliens private film og fotografier.

Udstillingen er en nyopsætning og udvidelse af udstillingen ”KONGESKIBET DANNEBROG”, som kunne opleves på M/S Museet for Søfart i 2022.

Topfoto: Lars Søndergaard foto