1. sal

Rum 8: Frederik 4.s gang

Denne gang ligger på 1. sal og forbinder det centrale rum, Rosen, med slottets nordende. Væggene i gangen er beklædt med gyldenlæderstapeter, som stammer fra Frederiksberg Slot.

Frederik 4.s gang rummer, som navnet antyder, hovedsagelig genstande og malerier fra Frederik 4.s tid. De omfatter bl.a. minder om Store Nordiske Krig 1709-1720, som blev Danmarks sidste store krig med Sverige; flere af de udstillede genstande knytter sig således til den daværende svenske konge, Carl 12., eller hans hærfører Magnus Stenbock, som faldt i dansk fangenskab under krigen. Ruslands zar Peter den Store, som var en anden af Store Nordiske Krigs hovedaktører, er også repræsenteret ved flere genstande.

Rum 9 ->

Genstande i dette rum
800 – 809
801. Frederik 4. som kronprins, malet af Hyacinthe Rigaud i Paris 1693.
802. Dronning Ulrikke Eleonore af Sverige, Christian 5.s søster (1656-93). Knæstykke, signeret: D. Klöcker Ehrenstrahl Ao. 1681.
803. Carl XII og hans søster Hedevig Sophie, gift hertuginde af Holsten-Gottorp. Helfigurs børnebillede af David Klöcker von Ehrenstrahl 1687.
804. Carl XII af Sverige (1682-1718; konge 1697). Kopi efter David von Krafft.
805. Carl XII’s kårde, som han skænkede den tapre oberst Ulrik Christian Kruse (1666-1727), der blev taget til fange ved Høland i Norge 1716.
806. Magnus Stenbock, svensk hærfører. Selvportræt, malet under hans fangenskab og sendt til Frederik 4., med billede af en hønsegård, prospekt af fæstningen Tønningen (hvor han måtte overgive sig) og indskrift: Herr lasz deinen Gefangenen losz. (nr. 818, 819).
807. Frederik 4. modtager byen Stades overgivelse 1712.
808. Lysekrone, indkøbt af Frederik 4. i Italien 1709.
809. Prinsesse Sophie Hedevig. Christian 5.s datter, knæstykke, malet af Benoît le Coffre.
810 – 819
811. Frederik 4. Hel figur, malet af H. Krock, ansigtet af Nic. Wichmann.
813. Portræt af Carl X Gustafs dronning Hedevig Eleonore. Ukendt kunstner.
814. Prinsesse Charlotte Amalie (1705-82), Frederik 4.s datter. Knæstykke, malet af J.S. du Wahl.
815. Dronning Louise. Hel figur, malet af J.S. du Wahl?
816. Frederik 4. som prins. Helfigursbillede malet af Jacob d’Agar.
817. Frederik 4.s salving i Frederiksborg Slotskirke 1700. Gouache af Bendix Grodtschilling (III) 1706.
818. Elfenbensbæger, drejet af den svenske hærfører Magnus Stenbock (1664-1717), der blev fanget ved Tønningen og døde i dansk fangenskab (nr. 806).
819. Dåse med “Trefoldighedsring” af elfenben, drejet af Magnus Stenbock (som nr. 818).
820 – 829
820. Elfenbenspokal, drejet af Peter den Store.
821. Kompas drejet af Peter den Store og forsynet med hans portræt.
824. Prospekt af København, vævet i silke. Signeret: “Joachim Wriede 1702” og “H.J. Petersen fecit”.
825. Frederik 4. i kroningsdragt, lille billede i hel figur, formentlig malet af B. le Coffre.
826. Peter den Store, Ruslands czar (1672-1725). Forgyldt blybuste, signeret: B.C.D. Rastrelli.

Relationer