Benoit le Coffre

Bénoit le Coffre var Danmarks væsentligste maler under Frederik 4. Han var født i København og uddannede sig i Paris. Han gik i sin fars fodspor som loftdekoratør, og i 1700 blev han udnævnt til hofmaler.

1705-1706 arbejdede le Coffre på Rosenborg, da Frederik 4. ombyggede og moderniserede en del af slottet. Blandt andet blev Christian 4.s gamle badeværelse indrettet til et kabinet for dronning Louise; her dekorerede le Coffre loftet med Et Bacchanal, som er et af hans smukkeste loftmalerier. Le Coffre malede også på Frederiksberg Slot, bl.a. En Maskerade, der hører til blandt de betydeligste bevarede danske loftmalerier.

Le Coffre har udført fire portrætter af Frederik 4. Et af dem, samt et maleri af kongens søster Sophie Hedevig, findes på Rosenborg. Evnen til at blande portræt- og genremaleriet er særlig karakteristisk for le Coffre.

Relationer