Wismars indtagelse

En vigtig rolle i Svensk Forpommern tilfaldt byen Wismar der rådede over den eneste havn af betydning i området. Ikke overraskende koncentrerede de danske styrker deres indsats om denne befæstede by i felttogtet det sene efterår 1675. Fra den 1. november havde man lagt en tæt belejring omkring byen og den 13. december blev Wismar indtaget.
Dette gobelin viser i forgrunden til venstre Christian 5., med prægtig hat of marskalstav i hånden, der modtager byens overgivelse. Til højre, nede for bakken, ses dronning Charlotte Amalie i en vogn.
Gobelinerne på salens vægge viser de danske sejre under Skånske Krig 1675-79, der var Christian 5.’s mislykkede forsøg på at generobre de områder øst for Øresund der var gået tabt ved freden i Roskilde 1658.De er udført efter mål til salen på Rosenborg. Senere flyttedes de til Christiansborg Slot, men fandt i 1999 vejen ”hjem”.