Norske Løve – Skib af elfenben

Elfenbensmodel af fregatten ”Norske Løve”. Skibet er af elfenben, kanonerne og takkelagen af sølv. Modellen er udskåret i 1654 af Jacob Jensen Nordmand.

Under Frederik 2. havde Danmark én af Europas allerbedste flådestyrker, men trods Christian 4.s udbyggelser af selvsamme, blev den danske flåde svækket i takt med den vigende realpolitiske betydning Danmark fik efter 30-årskrigen og senere nederlag.

Trods dette var flåden med til at understøtte det danske krav om at opkræve Øresundstolden i en periode på omkring 400 år, idet én af begrundelserne var at den danske flåde holdt hele Østersøen fri for pirateri. Selvom dette i nogen grad gjorde sig gældende tidligt i perioden, blev argumentet mere og mere teoretisk.