Landgangen ved Raa

Som en konsekvens af sejeren i slaget ved Øland havde den allierede dansk-nederlandske flåde vundet hærdømmet i den sydlige Østersø. Christian 5. udnyttede dette gunstige udgangspunkt til at landsætte de sanske tropper. Dette skete den 29. juni 1676 i Raa, syd for Helsingborg, hvor 14.000 mand betrådte skånsk jord.

Vægtæppet, som blev vævet af Berent van der Eichen, viser dette omfattende militæriske manøvre. I forgrunden ses transportflåden og bagved (nærmest land) de eskorterende orlogsskibe mens Skånes kyst ligger i baggrunden.

Gobelinerne på salens vægge viser de danske sejre under den Skånske Krig, der var Christian 5.’s mislykkede forsøg på at generobre områderne øst for Øresund der var gået tabt ved freden i Roskilde 1658. De er udført efter mål til salen på Rosenborg.