Hjullås-bøsse

Hjullås-bøsse. Våbnet blev givet som gave til Christian 4. ved hans kroning. Det er fremstillet i Sachsen i 1596.