1575-1600

Disse år var ikke bare afslutningen på et århundrede, det var også den sidste del af en økonomisk velstandsperiode. Det var samtidig en fredelig tid, hvor der var pause i de ellers hyppige krige mod Sverige. Frederik 2., konge siden 1559, koncentrede sig derfor efter 1570 om at sikre den danske magtposition i Norden. Ombygningen af det middelalderlige ”Krogen” til Kronborg i tiåret fra 1574 skulle bl.a. styrke kontrollen over Øresund.

Da Frederik døde i 1588, var sønnen Christian 4. endnu mindreårig, og et formynderstyre blev indsat. Christian 4. blev kronet i 1596, og kroningsfestlighederne var mere overdådige, end alt andet man før havde set i Danmark. Imidlertid spirede på samme tid en magtkamp mellem adelen og kongemagten.

Kunst og arkitektur i Danmark var først og fremmest påvirket af den nederlandske renæssance. Mange nederlandske kunstnere blev hentet til Danmark, hvor de stod i spidsen for alle væsentlige projekter med ombygningen og indretningen af Kronborg som det største.