Christian 4.s krone

Christian 4.s krone blev udført af guldsmed Dirich Fyring i Odense 1595-96. Den er lavet af guld med emalje, taffelsten og perler, og har en samlet vægt på 2895 gram.

Figurerne på kronens store takker viser den gode herskers dyder. Foran, over kongens pande, og gentaget over kongens ører, ses en pelikan, der hakker sig i brystet for at nære sine unger. Oprindeligt et billede på Kristi offerdød, men her på kronen er det et symbol på kongens pligt til med sit blod at værne sit folk.

Over kongens højre øre ses Fortitudo, ryttersken på løven, et symbol på kongen som krigsherre, og over venstre øre ses Justitia, kvinden med sværd og vægt, der symboliserer kongen som øverste dommer. Over kongens nakke ses Caritas, moderen med diende barn, der er et billede på kongen som kirkens overhoved, hans kærlighed til Gud og til hans undersåtter.

Kronen er åben, selvom moden i 1590’erne foreskrev en lukket krone. De nordiske unionskonger havde imidlertid anvendt åbne kroner, og ved at følge sine forfædre, markerede Christian 4., at han var arvtager til et forenet Norden.

Kronen blev sidst benyttet af Frederik 3. i 1648. Her indløste Frederik 3. kronen fra en bankmand i Hamborg hvor Christian 4. havde pantsat den i sine senere år, da han manglede penge.

Efter at have indløst kronen fik Frederik 3. påskruet en bøjleindsats, så kronen blev lukket og dermed moderne, og ved samme lejlighed blev våbenskjoldene fornyet – et af dem bærer årstallet 1648.

Senere igen lod Christian 5. lod indsatsen fjerne, så Christian 4.s krone fik sit oprindelige udseende tilbage, som man kan se den i dag. Samtidig bestemte Christian 5. at hans farfars krone – altså Christian 4.s krone – for fremtiden skulle opbevares på Rosenborg – og her har den været lige siden.

Vi ved, at den påskruede indsats som Christian 5. fik fjernet fra Christian 4.s krone vejede 2,1 kg, og vi ved at Christian 5.s krone vejer 2,1 kg – derfor har man med en vis sikkerhed ment, at guldet fra indsatsen blev genbrugt til Christian 5.s krone, som han blev kronet med 1671.

Christian 5.s krone, der også kaldes de enevældige kongers krone – kan også ses i skatkammeret her under Rosenborg Slot.

Hvis du vil vide mere om de danske kongekroner, kan du se vores film om danske kroner og salvinger her