Christian 4.s krone

Christian 4.s krone, udført af guldsmed Dirich Fyring i Odense 1595-96. Guld med emalje, taffelsten og perler, samlet vægt på 2895 g.

Figurerne på kronens store takker viser den gode herskers dyder. Foran, over kongens pande, og gentaget over kongens øre, ses en pelikan, der hakker sig i brystet for at nære sine unger. Oprindeligt et sindbillede på Kristi offerdød, her et symbol på kongens pligt til med sit blod at værne sit folk. Over kongens højre hånd Fortitudo, ryttersken på løven, et symbol på kongen som krigsherre, og over venstre hånd Justitia, kvinden med sværd og vægt, kongen som øverste dommer. Over kongens nakke Caritas, moderen med diende barn, et sindbillede på kongen som kirkens overhoved, hans kærlighed til Gud og til hans undersåtter.

Kronen er åben, skønt moden foreskrev en lukket krone. De nordiske unionskonger havde imidlertid anvendt åbne kroner, og ved at følge sine forfædre, markerede Christian 4., at han var arvtager til et forenet Norden.

Kronen blev sidst benyttet af Frederik 3. 1648. Da fornyedes våbenskjoldene indvendig på kronens takker, og en bøjleindsats blev påskruet, så at kronen blev lukket. Frederik 3. var endda nødt til at indløse kronen fra en bankmand i Hamborg, hvor Christian 4. havde pantsat den i sine senere år. Christian 5. lod den føromtalte indsats fjerne og indsmelte, og guldet og diamanterne genanvende til enevældens lukkede krone.