Christian 4.

Født 12. april 1577, død 28. februar 1648. Under formynderskab fra 1588 frem til 1596, hvor han krones som konge af Danmark og Norge.

Christian 4. var konge af Danmark og Norge fra 1588, men blev først kronet 1596. Søn af Frederik 2. og Sophie af Mecklenburg. Han var gift med Anna Cathrine af Brandenburg, som døde 1612, hvorpå han i 1615 ægtede den adelige Kirsten Munk. Han blev far til mere end 20 børn, bl.a. Frederik 3. og Leonora Christina.

Christian 4. havde fået en grundig uddannelse, da han blev kronet. Han søgte at styrke sit rige bl.a. ved at give gode vilkår for handelen. Militært forsøgte han at gøre Danmark til den ledende Østersømagt, men hans indblanding 1625-1629 i Trediveårskrigen slog helt fejl, og Sverige kunne herefter gradvis overtage den ledende position i Norden. Ved et søslag mod en svensk flåde i 1644 mistede kongen sit højre øje.

Christian 4. er en af Danmarkshistoriens mest farverige og populære konger. Han var stærkt kulturelt interesseret, ikke mindst i musik. Også som bygherre var han særdeles aktiv, og i hans regeringstid blev mange nye byer grundlagt, og en række væsentlige bygningsværker blev opført, heriblandt Børsen, Rundetårn og Rosenborg Slot, hvor han døde.

Relationer